Welkom op de website Christus Triumfatorkerk

Welkom op de website Christus Triumfatorkerk
Onze kerk is gelegen in Den Haag, in het hart van de wijk Bezuidenhout. Op deze plek willen wij een open gemeente zijn met aandacht voor iedereen die in het Bezuidenhout en Mariahoeve woont, werkt of gewoon op ons pad komt.
 
lees meer »
 
Covid 19 vanaf 21 november Covid 19 vanaf 21 november
Vorige week ontving u een extra nieuwsbrief vanuit de kerkenraad met daarin het verzoek om mee te denken over het mogelijke gebruik van de coronapas voor de wekelijkse kerkdienst. Een groot aantal van u nam de moeite om uw mening hierover met ons te delen: we ontvingen 56 reacties in totaal. Fijn om ook uw betrokkenheid bij dit moeilijke onderwerp te ervaren.
Op donderdag 18 november jl. besprak de kleine kerkenraad alle reacties. Het uitgangspunt voor dit gesprek en de te nemen beslissing was het volgende: het is (en blijft!) primair ons gezamenlijk doel en onze gezamenlijke verantwoordelijkheid dat het kerkzijn in de CTK zo veilig als mogelijk kan plaatsvinden. 
Na alle argumenten voor zowel voor als tegen het gebruik van de coronapas met elkaar te hebben afgewogen, heeft de kerkenraad het volgende besluit genomen: de coronapas wordt op dit moment niet ingevoerd in de CTK.
 
lees meer »
 
COVID-19 vanaf 14 november COVID-19 vanaf 14 november
Vanwege de oplopende besmettingscijfers pakken we vanaf de dienst van zondag 14 november a.s. het protocol weer op zoals dat aan de orde was in de periode voor de versoepelingen. 
Dat betekent concreet het volgende:
- om de kerkdienst bij te wonen dient u/dien je je vooraf aan te melden via de website;
- om ervoor te zorgen dat we voldoende afstand tot elkaar kunnen bewaren, geldt voor de komende diensten wederom een maximum van 70 bezoekers;  
- vrijwilligers wijzen u/jullie je plaats in de kerk en leiden het vertrek uit de kerk in goede banen;
- het verlaten van de kerk gebeurt via de zij-uitgangen van de kerk;
- we vragen u/jullie om uw/jullie jassen niet op te hangen in de garderobe, maar om deze mee te nemen de kerkzaal in;
- we vragen u/jullie om bij verplaatsingen in de hal en in de kerk een mondkapje te dragen; 
- we vragen u om 1,5 meter afstand van elkaar te houden
- er is geen koffiedrinken meer na de dienst.
- en uiteraard blijven de basisregels van kracht:
handen wassen;
geen handen schudden;
hoesten en niezen in de elleboog;
thuisblijven en testen bij klachten.
Zo hopen we veilig met elkaar te kunnen blijven vieren.
lees meer »
 
Expositie Bomen in Beeld

brandende braambos
Expositie Bomen in Beeld
Van zaterdag 30 oktober tot en met zondag 21 november is er een expositie over bomen in de kerk. Met werk van gemeenteleden Adriaan Sala en Frouckje van der Wal, Esther Stigter uit de Noorderkerk en Ineke van Enk die tegenover de kerk woont.  
De expositie is behalve op de zondag ook op de volgende dagen te bezichtigen:
Maandag-, donderdag- en vrijdagochtend van 10.00 - 12.00 uur
en op zaterdagen van 11.00 - 15.00 uur
De opening vindt plaats op zaterdag 30 oktober om 12.00 uur. 
 
lees meer »
 
Oud koorleden gezocht!

Oud koorleden gezocht!
Bent u ook een oud koorlid van een van de koren van de  Christus Triumfatorkerk? 
lees meer »
 
Kerstroute naar de kribbe

Kerstroute naar de kribbe
Doe op woensdagmiddag 22 december mee aan de kerstroute naar de kribbe. De route is geschikt voor alle leeftijden. Neem je vriendjes/vriendinnetjes, ouders en/of opa en oma mee!
lees meer »
 
Maaltijdproject werkt samen met Esloocollege

Benno Veentjer aan het werk in het Esloocollege
Maaltijdproject werkt samen met Esloocollege
Dit seizoen is het maaltijdproject weer gestart in de de Christus Triumfatorkerk. Elke tweede vrijdag van de maand is iedereen welkom om in de kerk te komen eten. U/je krijgt een drie gangenmaaltijd voorgeschoteld voor €5,- 
De maaltijd wordt om 18.00 uur geopend en rond 19.30 uur beëindigd.
Opgeven kan uiterlijk op de woensdag voor de maaltijd via e-mail (maaltijd@ctkerk.nl), of bel (070) 38 35 804.
 
lees meer »
 
Samenspel oktober 2021

Samenspel oktober 2021
De Samenspel van oktober 2021 is nu al digitaal te lezen. Met o.a. een verslag van de startzondag en meer over het leerhuis over de 'Neoliberale droom'.
 
lees meer »
 
Opgeven voor de kerkdienst

Opgeven voor de kerkdienst
Voor het bezoeken van de kerkdienst in de Christus Triumfatorkerk kunt u zich opgeven via de website Eventbrite. Via onderstaande links komt u bij de juiste kerkdienst en geeft u daar aan hoeveel ‘tickets’ u nodig hebt.
lees meer »
 
UITTOCHT UIT DE NEOLIBERALE DROOM?

UITTOCHT UIT DE NEOLIBERALE DROOM?
In het najaar organiseren de Christus Triumfatorkerk, de Duinzichtkerk en De ZINNEN twee avonden met als thema: ‘Uittocht uit de Neoliberale droom?’.
Op 7 oktober spreken Gabriel van den Brink en Esther-Mirjam Sent over de problemen  van het neoliberale denken voor onze samenleving en over de mogelijkheid van een uitweg daaruit.
Op een tweede avond op 8 december stelt Irene van Staveren de vraag of de markt zich wel zo makkelijk laat temmen om zo ruimte te geven aan een andere samenleving. Erik Borgman stelt vragen bij het idee van maakbaarheid van de samenleving. En vraagt zich af: als er geen uittocht is, hoe leren we het dan uithouden in de woestijn’?
 
lees meer »
 
Ik zie jou Ik zie jou

Wat zie je als iets aandachtiger om je heen kijkt? In de serie 'Ik zie jou' kijken we even met de ogen van een ander. Predikant Jaap van den Akker bezoekt bijzondere initiatieven in Bezuidenhout en Mariahoeve. Projecten die ons leren nét iets anders naar stadsgenoten te kijken.
 
Plantenbieb CTK

Plantenbieb CTK
Bij de ingang aan de Juliana van Stolberglaan 154 is een plantenbieb ingericht. Je kunt er plantjes komen halen of brengen voor huis en tuin. 
lees meer »
 
Update proces GKO en PGG Update proces GKO en PGG
De afgelopen maanden hebben wij u geregeld bijgepraat over het proces in de Algemene Kerkenraad van Gereformeerde Kerk 's-Gravenhage-Oost (GKO) over de toekomst van de GKO en de toekomst van onze eigen wijkgemeente, die zowel deel uitmaakt van de GKO als van de Protestantse Gemeente 's-Gravenhage (PGG).
Inmiddels er in de Algemene Kerkenraad van GKO weer een nieuwe stap in dit proces gezet. De andere twee wijkgemeenten van de GKO (Noorderkerk en Pax Christikerk) gaan ook onderzoeken of zij hun gebouw in een stichting kunnen onderbrengen en de statuten van de stichting die wordt opgericht voor ons eigen kerkgebouw zijn in eerste lezing goed gekeurd.
Deze besluiten vragen ook weer wat van ons: bestuursleden voor de op te richten stichting én een gemeentebijeenkomst in september.
lees meer »
 
Deo Sono, Populum Voco

Deo Sono, Populum Voco
In het voorjaar van 2021 maakte Matteo Fabris voor een studieopdracht een fotoreportage van onze kerk.
In de foto's komt de schoonheid en de bijzondere bouwstijl van de kerk prachtig in beeld.
Matteo is Bachelor student Urban Studies aan de Rijksuniversieteit Leiden.
Zijn werkstuk kreeg als titel mee: 'Deo Sono, populum voco'. Het is het opschrift van de klok van onze kerk: ik luid voor God en roep het volk.
De foto's van Matteo en zijn werkstuk zijn hier te zien.
 
Vijf nieuwe ambtsdragers

Vijf nieuwe ambtsdragers
In een veelzijdige Pinksterdienst mochten we vijf nieuwe ambtsdragers bevestigen. Drie diakenen brengen onze wijkdiaconie weer op volle sterkte. Ook het pastorale team is met een nieuwe pastorale ouderling weer voltallig. En we hebben na een kleine speurtocht een nieuwe voorzitter!
Wat een prachtige manier om Pinksteren te vieren. 
De Pinksterdienst stond met zo veel talent in onze gemeente in het teken van de gaven van de geest. Dat was ook te horen in de vele muzikale bijdragen. De dienst is hier terug te zien. De preek staat op de pagina met preken en een paar foto's staan op onze Facebookpagina.
 
Collectes bij online kerkdiensten

Collectes bij online kerkdiensten
Hierbij een overzicht van de in onze CTK geplande collectes.
 
lees meer »
 
Handleiding Appostel app

Handleiding Appostel app
De app Appostel helpt met digitale collectes. Hiermee kunt u eenvoudig een gift overmaken naar de CTK. Deze handleiding laat zien hoe je de app instelt voor gebruik en hoe je een gift doet.
lees meer »
 
CTK geeft vijftig paasontbijtjes weg

CTK geeft vijftig paasontbijtjes weg
Het was al vroeg dag in de kerk op eerst Paasdag. Vanaf 6.30 uur was het een drukte van belang vanwege het verzorgen van 120 Paasontbijtjes. Ontbijtjes werden bezorgd bij gemeenteleden en via Lichtpuntjes van Mariahoeve verspreid onder alleenstaande senioren, oudere echtparen en alleenstaande moeders. Hiermee zijn veel mensen gelukkig gemaakt. Hartelijk dank voor uw gulle bijdragen om dit mogelijk te maken.
lees meer »
 
Herdenking bombardement

Herdenking bombardement
Op 3 maart om 9.05 uur luidden de kerkklokken. Om die tijd vielen 76 jaar geleden de eerste bommen uit de lucht. Meer dan 530 mensen kwamen om bij het 'vergissingsbombardement' op Bezuidenhout.
We herdenken dit jaar in stilte.
Zondag werden er opnames gemaakt in de kerk en bij het monument. Daarvan staat deze reportage online.
De hele herdenkingsdienst van afgelopen zondag is te zien via ons YouTube kanaal.
Meer informatie, ook over het herdenkingsboek, op:  www.bezuidenhout.nl/3maart45.
 
Kerkbalans 2021

Kerkbalans 2021
Kerkbalans is de jaarlijkse actie van onze kerk waarin we u vragen om onze Christus Triumfatorkerk te steunen. Juist nu vragen we u en jou om te investeren in een levende kerk tijdens en na corona.
Daarom doen wij dit jaar een dringend beroep op u om bij te dragen aan uw kerk.
Als u, als jij lid bent van onze kerk heb je daar een brief over gekregen. Die brief wijst je de weg, maar het kan ook gemakkelijker via deze website van de Protestantse Kerk Den Haag, of via deze website van de Gereformeerde Kerk Den Haag-Oost (vul dan bij opmerkingen Actie Kerkbalans CTK in).
Als je op een andere manier bij onze kerk betrokken bent, kun je ons ook steunen. Een eenmalige gift geven mag ook, graag! Kijk op deze website. Het is de website van de Protestantse Kerk Den Haag. Geef bij de opmerkingen aan dat je gift voor de Christus Triumfatorkerk bedoeld is.
Alle gevers, hartelijk dank!
 
lees meer »
 
Bijzondere Samenspel

Bijzondere Samenspel
Het februari-nummer van ons kerkblad Samenspel is een uniek nummer. Dit nummer is geheel gewijd aan de visie van onze kerkelijke gemeente voor de periode 2021-2025.
Al geruime tijd zijn we onze 'missie en visie' aan het verwoorden. Het begon met een gemeentebrainstormmiddag in het voorjaar van 2019 en workshops op de startzondag van 2019. Met de uitkomsten van die ontmoetingen is de kerkenraad aan de slag gegaan en heeft een visie geformuleerd. Afgelopen jaar vertraagde de coronapandemie dit proces, maar vanaf september 2020 hebben we het weer ter hand genomen. Verschillende werkgroepen hebben de vastgestelde visie van de kerkenraad omgezet in beleid en plannen voor de komende jaren. Die plannen staan nu in de Samenspel.
Het lezen waard dus! Je vindt de Samenspel hier.
 
Groot nieuws Groot nieuws

Het kinderkerstspel 'Groot nieuws', dat was de kern van onze kinderkerstviering. Een speciale kersteditie van het kinderkerkjournaal. Onder regie van Servaas van der Zijden hebben 28 kinderen alle scènes van het kerstverhaal met een eigentijdse twist nagespeeld.
Er omheen was er een kerstviering met bekende kerstliederen. De preek bestaat uit en interview van 'Berrie Eickhof' met ds. Jaap van den Akker over het kerstverhaal.
De hele dienst is na te zien via ons YouTubekanaal. Na te lezen op de preekpagina.
 
CTK in het nieuws (2)

CTK in het nieuws (2)
De week voor Kerst was de verslaggeefster van Radio 1 opnieuw op bezoek in de Christus Triumfatorkerk. Ze informeerde bij ons hoe het ons vergaat na Pasen, met alle ups en dows rond de coronacrisis en hoe hoe we het met Kerst gaan doen.
Naast ds. Van den Akker komen ook Arjan Brak, Robin ten Hoopen en Noah Choenni aan het woord. Ze vertelden over de kerstboom die een wensboom is geworden.
De uitzending was bij Stax&Toine op 23 december. Het is hier na te luisteren, vanaf 15 min. 53.
 
Licht voor de stad Licht voor de stad


Zo verspreidde het licht zich door de stad op 24 december..

Een online kerstnachtdienst vanuit een stille lege kerk. Een intieme dienst met viool, piano en zang. Annika Kruithof, zang, Sanneke Hendrich, viool en zang en Arie Kraaijeveld, orgel en vleugel.
En licht. Veel licht.
De dienst is hier terug te zien:  YouTubekanaal en hier na te lezen.
 
CTK in het nieuws (1)

CTK in het nieuws (1)
Radio 1, NOS-journaal, Hart van Nederland en NRC
Het was natuurlijk al een bijzondere stille week: op weg naar Pasen achter een beeldscherm. Het werd nog veel meer. Allereerst kwam een verslaggever van Radio 1 langs in onze kerk, om een reportage te maken bij het uitdelen van de ‘vier-de-stille-week-thuis’pakketjes.
Vervolgens had Hart van Nederland, het nieuwsprogramma van SBS6, interesse in de manier waarop onze gemeente inspeelt op de coronacrisis. Zij kwamen langs om verslag te doen van onze online Paasdienst. Het leverde een prachtige reportage op. Als klap op de vuurpijl meldde het 6 en 8 uur journaal zich. Verslaggever Marjolein Hogervorst volgde vanaf 7 uur ’s ochtends de Paasontbijtservice, de Paasdienst en het digitale koffiedrinken. Het werd een compleet plaatje van onze gemeente en leverde ons mooie publiciteit op.
En ten slotte – ja het hield niet op! – was er een journalist van de NRC op bezoek bij de familie Brak om een artikel te maken over hoe dat voelt: Pasen vieren voor een beeldscherm.
Het is allemaal het terugluisteren, -kijken en -lezen waard!
 
lees meer »
 
Nieuwsbrief

Nieuwsbrief
Sinds de uitbraak van de coronapandemie verschijnt er wekelijks op vrijdag een nieuwsbrief van onze gemeente. Om je op de hoogte te houden van het kerkelijk leven. Extra van belang nu we elkaar maar zo weinig ontmoeten.
Je kunt je hier aanmelden voor de nieuwsbrief van de CTK.
Eerder verschenen nieuwsbrieven zijn hier te lezen.
 
Terugblik startzondag Terugblik startzondag
Met veel enthousiasme en creativiteit was een ‘coronabestendige’ startzondag voorbereid. We begonnen al om 9.30 uur met een korte startzondagviering die op het kerkplein buiten, in de kerkzaal en online bijgewoond kon worden.
Het bleek een gouden greep. Het weer was ons goed gezind. Op alle plekken werd enthousiast meegeleefd. Na de dienst was er een korte workshopronde. We gingen op zoek naar God in de stad. Er werden minituintjes bij de kerk aangelegd. Zwerfvuil werd opgeruimd. Er werden bloemen gezaaid en er werd doorgepraat over het uitdagende thema van deze zondag.
Een aantal foto’s zijn via facebook te zien. De preek en de liturgie staan elders op de website.
 
Op de koffie bij de CTK

Op de koffie bij de CTK
Het is fijn dat we op de zondagen de kerkdienst digitaal kunnen meemaken. Maar nu we elkaar niet kunnen opzoeken, missen we ook (of misschien wel vooral) het contact met elkaar. Daarom drinken we na elke dienst samen digitaal koffie via Zoom.  Wilt u meedoen? Stuur dan een mailtje met daarin uw naam en mobiele telefoonnummer naar pr@ctkerk.nl .
lees meer »
 
CTKKKV 4

CTKKKV 4
Tijdens de coronacrisis verschijnt er elke week een CTK Kinderkerk Vlog: CTKKV, waarin we het verhaal van de kinderkerk vertellen en waarin een opdracht zit. Vandaag horen we dat de leerlingen de opdracht krijgen om te doen wat Jezus doet: verspreid de goede boodschap!
Hoe je dat doet? Kijk maar
 
CTKKV 3

CTKKV 3
Tijdens de coronacrisis verschijnt er elke week een CTK Kinderkerk Vlog: CTKKV, waarin we het verhaal van de kinderkerk vertellen en waarin een opdracht zit.
Vandaag horen we wat Palmpasen is en hoe we een Palmpasenstok maken.
Kijk maar!
 
CTKKV 2

CTKKV 2
Tijdens de coronacrisis verschijnt er elke week een CTK Kinderkerk Vlog: CTKKV, waarin we het verhaal van de kinderkerk vertellen en waarin een opdracht zit.
Vandaag horenm we dat Mozes en Aaron zorgen voor hagel en storm. Lukt het jou om het water te stoppen? Oscar en Alex kunnen het.
Kijk maar!
 
CTKKV

CTKKV
Tijdens de coronacrisis verschijnt er elke week een CTK Kinderkerk Vlog: CTKKV, waarin we het verhaal van de kinderkerk vertellen en waarin een opdracht zit. Omdat Mozes en Aaron een onmogelijke (?) opdracht krijgen, krijgen Jana en Wiebe die ook.
Lukt het jou om door een A4tje te kruipen, of om met een ballon het water te buigen?
Janna en Wiebe kunnen het! Kijk maar.