Afscheid van Chris van Wieren

Afscheid van Chris van Wieren
Deze zomer gaat Chris van Wieren onze gemeente verlaten. Chris heeft zich jarenlang ingezet als jeugdwerker in de Duinzichtkerk en de Christus Triumfatorkerk. Vorig jaar hield zijn aanstelling als jeugdwerker voor onze kerk op. Hij bleef toen gelukkig actief als diaconaal opbouwwerker in beide gemeenten. Zo konden we nog een vol jaar van Chris’ creativiteit en enthousiasme genieten. Nu verlaat Chris ons definitief. Hij verhuist deze zomer naar Arnhem.
Het officiële afscheid van Chris is op zondag 11 juli in een vrolijke zomerdienst in de Duinzichtkerk. Na de dienst is er geheel in de stijl van Chris, op het plein van de Duinzichtkerk, een ontspannen afscheid met een serieuze ondertoon.
Wij zijn Chris veel dank verschuldigd. Hij heeft afgelopen jaren ontzettend veel gedaan binnen onze wijkgemeente eerst als jeugdwerker en het laatste jaar ook als diaconaal opbouwwerker. Door zijn betrokken houding, de rust die hij uitstraalt, zijn belangstelling en flexibiliteit is Chris een heel fijn mens om binnen je organisatie te hebben!
Het lijkt ons leuk om Chris op 11 juli namens beide kerken een mooi cadeau aan te bieden als dank hiervoor. U kunt een bijdrage hieraan overmaken op het rekeningnummer NL69 INGB 0000 2461 28 t.n.v. Beheersstichting Duinzichtkerk/Vredeskapel onder vermelding van “afscheidscadeau Chris van Wieren”. Het wordt een gezamenlijk cadeau van de wijkgemeente van de Duinzichtkerk en onze kerk.  Alvast hartelijk dank!

Namens de stuurgroep diaconaal opbouwwerk Haagse Hout,

Tineke van Bommel  (voorzitter diaconie Duinzichtkerk)
ds. Jaap van den Akker (predikant Christus Triumfatorkerk)
terug