De website is van en voor ons allemaal

De website is van en voor ons allemaal
Afgelopen maanden hebben de webmasters veel geknutseld aan de website. Het doel is een toegankelijke en inspirerende website te bouwen. En omdat de website van ons allemaal is nodigen we u uit om met ons mee te doen. 


Dat kan op verschillende manieren:
- We horen graag uw suggesties om de website te verbeteren
- We zijn benieuwd of u de website af en toe bezoekt, en welke informatie u daar vindt of zou willen vinden
- We ontvangen graag bijdragen voor de website. Organiseert u een activiteit, stuur ons een tekst toe om op de website te plaatsen
- WIj zijn altijd op zoek naar passende plaatjes, dit kunnen foto’s, logo’s, tekeningen, etc. zijn. 

We ontvangen uw reacties graag via 
terug