Op de koffie bij de CTK

Op de koffie bij de CTK
Het is fijn dat we op de zondagen de kerkdienst digitaal kunnen meemaken. Maar nu we elkaar niet kunnen opzoeken, missen we ook (of misschien wel vooral) het contact met elkaar. We willen onderzoeken of videobellen daarin misschien iets kan betekenen. Hoewel het een echte ontmoeting nooit zal kunnen vervangen, is het fijn om elkaar toch even te kunnen zien. Met “Zoom” kun je met een grote groep mensen op hetzelfde moment inloggen en kun je elkaar zodoende toch treffen.
Het lijkt ons mooi om na de Paasdienst op 12 april met een grote groep mensen m.b.v. Zoom samen “koffie te drinken”. Om te bekijken of dit haalbaar is, willen we de groep graag vanaf aanstaande zondag opbouwen. Wilt u meedoen aan dit experiment, stuur dan een mailtje met daarin uw naam en mobiele telefoonnummer naar pr@ctkerk.nl . De eerste 15 aanmeldingen krijgen nadere informatie en worden op de (digitale) koffie uitgenodigd.
terug