Kerkbalans 2021

Kerkbalans 2021
Kerkbalans is de jaarlijkse actie van onze kerk waarin we u vragen om onze Christus Triumfatorkerk te steunen. Juist nu vragen we u om te investeren in een levende kerk tijdens en na corona.
Omdat we mensen zijn, mensen die elkaar opzoeken in lastige, maar ook mooie tijden. Omdat we met elkaar meeleven. Omdat we sinds maart alles in het werk hebben gesteld om verbonden te blijven. Met attenties, met telefoontjes, met bezoek als dat mogelijk was, met nieuwe digitale vormen en van meet af aan met online uitzending van onze kerkdiensten.
Dat vroeg en vraagt investeringen. Tegelijkertijd liepen onze inkomsten drastisch terug. Minder collecte-opbrengsten en veel minder verhuurinkomsten. Bovendien ligt er een omvangrijk plan klaar voor het noodzakelijke groot onderhoud van onze kerk.
We willen graag van betekenis blijven. Voor u, voor jou, voor de wijk waarin we kerk zijn. Net als vorig jaar toen we rond Pasen en Kerst met onze bijzondere activiteiten de landelijke pers haalden. Zoals ook onlangs nog met de kerst/wensboom op het plein van de kerk.
Daarom doen wij dit jaar een dringend beroep op u om bij te dragen aan uw kerk.
Als het kan wat meer dan vorig jaar. Of misschien wel voor het eerst.
Alles om het kerkelijk leven mogelijk te houden in onze kerk, in Bezuidenhout en Mariahoeve.
Als u, als jij lid bent van onze kerk heb je daar een brief over gekregen. Die brief wijst je de weg, maar het kan ook gemakkelijker via deze website van de Protestantse Kerk Den Haag, of via deze website van de Gereformeerde Kerk Den Haag-Oost (vul dan bij opmerkingen Actie Kerkbalans CTK in).
Als je op een andere manier bij onze kerk betrokken bent, kun je ons ook steunen. Een eenmalige gift geven mag ook, graag! Kijk op deze website. Het is de website van de Protestantse Kerk Den Haag. Geef bij de opmerkingen aan dat je gift voor de Christus Triumfatorkerk bedoeld is.
Alle gevers, hartelijk dank!
terug