Kerk in lockdown

Kerk in lockdown
De toespraak van de minister-president van 14 december was duidelijk. Om het rondgaan van het virus te temperen zijn er strenge maatregelen nodig. Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) heeft die boodschap ter harte genomen en adviseert aan de kerken om zo veel mogelijk thuis te blijven en gebruik te maken van de mogelijkheid om kerkdiensten digitaal uit te zenden en mee te maken. Onze landelijke kerk neemt dat advies over en uiteraard volgt ook de Christus Triumfatorkerk deze richtlijnen.
Dat betekent dat de kerkdiensten van 20 december 2020 tot en met (in ieder geval) 14 maart 2021 alleen online te volgen zijn.
In de kerk zullen alleen medewerkers van de kerkdienst aanwezig zijn.
Alle overige activiteiten in de kerk zijn ook opgeschort, of vinden ook online plaats.

Dit is een ingrijpende beslissing. Naast Pasen en Pinksteren kunnen we ook Kerst 2020 niet gemeenschappelijk vieren. Advent is een periode van verwachting en inkeer, die nu wel heel ingetogen afloopt. Kerst is het feest licht en nieuw begin. Het is teleurstellend dat we dat niet als gemeenschap kunnen beleven. Laten we er maar niet aan wennen en hopen dat we spoedig onder veilige omstandigheden weer bij elkaar kunnen komen na 19 januari! En vooral laten we binnen de mogelijkheden naar elkaar blijven omzien.
Zoals hiervoor beschreven: de koepelorganisatie CIO adviseert om zoveel mogelijk thuis te blijven en diensten online aan te bieden. Ook onze landelijke Protestantse Kerk in Nederland heeft een nieuw advies geschreven.
terug