Collectes bij online kerkdiensten

Collectes bij online kerkdiensten
DATUM Bestemming Bankrekeningnummers
07-02-21 1. Diaconie algemeen NL65 INGB 0001 7687 12 t.n.v. Diaconie Wijkgem. Bezuidenhout
  2. Dovenpastoraat Regio Den Haag NL65 INGB 0001 7687 12 t.n.v. Diaconie Wijkgem. Bezuidenhout, ovv Dovenpastoraat
14-02-21 1. Diaconie algemeen NL65 INGB 0001 7687 12 t.n.v. Diaconie Wijkgem. Bezuidenhout
  2. Kerk NL52 INGB 0005 1440 61, t.n.v. St. Chr. Triumfatorkerk, o.v.v. kerkcollecte
21-02-21 1. Kerk in Actie: Werelddiaconaat-Moldavië NL65 INGB 0001 7687 12 t.n.v. Diaconie Wijkgem. Bezuidenhout o.v.v. KiA
  2. Kerk NL52 INGB 0005 1440 61, t.n.v. St. Chr. Triumfatorkerk, o.v.v. kerkcollecte
28-02-21 1. 40-dagentijdcollecte KiA - Missionair werk NL65 INGB 0001 7687 12 t.n.v. Diaconie Wijkgem. Bezuidenhout o.v.v. KiA
  2. Kerk NL52 INGB 0005 1440 61, t.n.v. St. Chr. Triumfatorkerk, o.v.v. kerkcollecte
08-03-21 1. Kerk in Actie Zending  NL65 INGB 0001 7687 12 t.n.v. Diaconie Wijkgem. Bezuidenhout o.v.v. KiA
  2. Kerk NL52 INGB 0005 1440 61, t.n.v. St. Chr. Triumfatorkerk, o.v.v. kerkcollecte
15-03-21 1. 40-dagentijdcollecte KiA - Diaconaat NLD NL65 INGB 0001 7687 12 t.n.v. Diaconie Wijkgem. Bezuidenhout o.v.v. KiA
  2. Kerk NL52 INGB 0005 1440 61, t.n.v. St. Chr. Triumfatorkerk, o.v.v. kerkcollecte
22-03-21 1. 40-dagentijdcollecte KiA Werelddiaconaat NL65 INGB 0001 7687 12 t.n.v. Diaconie Wijkgem. Bezuidenhout o.v.v. KiA
  2. De Kinderwinkel NL52 INGB 0005 1440 61, t.n.v. St. Chr. Triumfatorkerk, o.v.v. Kinderwinkel
29-03-21 1. 40-dagentijdcollecte KiA - Jeugdwerk NL65 INGB 0001 7687 12 t.n.v. Diaconie Wijkgem. Bezuidenhout o.v.v. KiA
  2. Kerk NL52 INGB 0005 1440 61, t.n.v. St. Chr. Triumfatorkerk, o.v.v. kerkcollecte
01-04-21 Pastoraat NL52 INGB 0005 1440 61, t.n.v. St. Chr. Triumfatorkerk o.v.v. Collecte Pastoraat
03-04-21 Kerk NL52 INGB 0005 1440 61, t.n.v. St. Chr. Triumfatorkerk, o.v.v. kerkcollecte
04-04-21 1. Diaconie algemeen NL65 INGB 0001 7687 12 t.n.v. Diaconie Wijkgem. Bezuidenhout
Pasen 2. Kerk NL52 INGB 0005 1440 61, t.n.v. St. Chr. Triumfatorkerk, o.v.v. kerkcollecte
terug