Collectes bij online kerkdiensten

Collectes bij online kerkdiensten
24-05-20 1. Diaconie: KiA - Nieuwe kansen voor straatkinderen NL65 INGB 0001 7687 12
t.n.v. Diaconie Wijkgem. Bezuidenhout,
o.v.v. Collecte Werelddiaconaat mei
  2. Kerk: Buddy Netwerk Den Haag
NL52 INGB 0005 1440 61
t.n.v. St. Chr. Triumfatorkerk, o.v.v. Buddy Netwerk
31-05-20 1. Diaconie: KiA - Zending- Jonge open Kerk
NL65 INGB 0001 7687 12
t.n.v. Diaconie Wijkgem. Bezuidenhout,
o.v.v. Collecte Pinksterzending
Pinksteren 2. Kerk NL52 INGB 0005 1440 61
t.n.v. St. Chr. Triumfatorkerk
terug