Afscheid Robin de Jong

Afscheid Robin de Jong
Diaconaal opbouwwerk Haagse Hout

In de gezamenlijke dienst van 10 november is verteld dat Robin de Jong bij SteK vertrekt en dus ook stopt met zijn diaconaal opbouwwerk in de Haagse Hout. Op 21 november nam hij afscheid bij SteK en op zondag 8 december nam hij van ons afscheid in de dienst van de Christus Triumfatorkerk.
Wij zijn blij met de wijze waarop Robin heeft bijgedragen aan de verbindingen tussen kerk en buurt en aan de zichtbaarheid van onze kerk als een betekenisvolle en diaconale plek in de wijk. Zijn eerste diaconale activiteiten waren de prachtige maaltijden in de Christus Triumfatorkerk en Duinzichtkerk voor de vluchtelingen en wijkgenoten in december 2015. Er ontstonden mooie ontmoetingen met de Syrische mensen, die vol trots en verdriet over hun land en hun stad spraken. Robin heeft een buurtplatform en een maatjesproject opgezet voor de statushouders, die eind 2016 in Benoordenhout kwamen wonen. Hij organiseerde een buurtfeest in 2017, waarbij burgemeester Krikke langskwam, en een Sinterklaasbezoek aan de statushouders.
Daarnaast heeft Robin meegewerkt met startzondagen, de  Kerst-Inn DZK, het maaltijdproject van de CTK, jeugdproject M25 en de gezamenlijke diensten. Het was ingewikkeld werk en vanuit beide wijkgemeenten kwam er veel op Robin af. Na zijn ziekte heeft hij dit jaar in Bezuidenhout een begin gemaakt met een maatjesproject voor de statushouders in de SoZa-gebouw.

Gelukkig gaat het werk van Robin door! Chris van Wieren, onze jeugdwerker en ook al eerder werkzaam bij SteK, zal het werk van Robin overnemen. Dus het maatjesproject in het SoZa gebouw krijgt een vervolg en waar mogelijk gaat Chris ook aan de slag met ander diaconaal werk. We zijn blij dat Chris deze taak erbij wil nemen.
terug