Welkom op de website Christus Triumfatorkerk

Welkom op de website Christus Triumfatorkerk

Onze kerk is gelegen in Den Haag, in het hart van de wijk Bezuidenhout. Op deze plek willen wij een open gemeente zijn met aandacht voor iedereen die in het Bezuidenhout woont, werkt of gewoon op ons pad komt.

lees meer »
 
Met Jezus op weg naar Pasen

Met Jezus op weg naar Pasen

MET JEZUS OP WEG NAAR PASEN
Ook deze veertigdagentijd lezen we weer ‘met de kinderen mee’. Dat betekent dat we het rooster van ‘Bible Basics’ volgen, het rooster dat de Kindernevendienst gebruikt. Deze veertigdagentijd staan de verhalen centraal die horen bij de dagen vóór Pasen: van Jezus die naar Jeruzalem gaat, de laatste maaltijd met zijn leer- lingen, tot en met zijn opstanding. We lezen uit het evangelie volgens Lucas.

lees meer »
 
De website is van en voor ons allemaal

De website is van en voor ons allemaal

Afgelopen maanden hebben de webmasters veel geknutseld aan de website. Het doel is een toegankelijke en inspirerende website te bouwen. Bij de kopjes die u vindt op de website zijn wij nog op zoek naar passende plaatjes, dit kunnen foto’s, logo’s, tekeningen, etc. zijn.  En omdat de website van ons allemaal is nodigen we u uit om met ons mee te doen. 
 

lees meer »
 
Herdenking Bombardement

Herdenking Bombardement

Op zondag 3 maart was de jaarlijkse herdenking van het bombardement op Bezuidenhout op 3 maart 1945. Een vreselijk drama met grote impact op veel mensenlevens. In de dienst stonden we hierbij stil samen met vertegenwoordigers en de koren van de Anglicaanse Kerk en de Katholieke kerk uit Den Haag. Verschillende kerkgangers hadden bloemen meegenomen waar een mooi stuk van werd gemaakt, dat door de voorgangers van de drie kerken werd meegenomen naar het monument waar de officiële herdenking om 12.00 uur plaatsvond in aanwezigheid van vertegenwoordigers van verschillende organisaties en nabestaanden van het bombardement. Ook het Cross of Nails werd meegedragen. We kijken terug op een mooie dienst. Het is goed om jaarlijks stil te staan bij die tragische gebeurtenis die zo ingrijpend is geweest voor Bezuidenhout en haar bewoners. Een foto-impressie op onze Facebookpagina. De teksten van de dienst staat hier.

 
Kerkenband Den Haag- Mariënbrunn

Kerkenband Den Haag- Mariënbrunn

De Duinzichtkerk in Den Haag heeft sinds eind jaren ’80 contact met de kerk van Mariënbrunn. Jaarlijks ontmoeten zij elkaar rond Hemelvaart.
Nu de Duinzichtkerk en de Christus Triumfatorkerk tot één cluster behoren, is de kring van mensen die hierbij kunnen aansluiten uitgebreid.
 

lees meer »
 
Bazar Bazar

Na een periode van rust wordt het weer eens tijd voor een bazar in onze kerk. Deze vindt plaats op zaterdag 11 mei. Traditioneel onderdeel is uiteraard de rommelmarkt, waar we veel spullen hopen te verkopen. Nog even en het wordt weer tijd voor de jaarlijkse schoonmaak en dat is een mooie gelegenheid je kasten eens na te lopen. We zijn geïnteresseerd in boeken, platen, cd’s, kleding, schoeisel, tassen, sieraden, speelgoed, kunst, lampen, gereedschap, huishoudelijke artikelen, enz. Alles in redelijke staat, werkend en schoon. Elke maandagmorgen is er wel iemand in de CTK om spullen in ontvangst te nemen.
In verband met onverkoopbaarheid en beperkte ruimte is het niet mogelijk om computers en meubels in te leveren. Neem bij vragen contact op met Wouter Müller, tel. 070-3861642.

 
Groen- & Klussenploeg in het zonnetje gezet!

Groen- & Klussenploeg in het zonnetje gezet!

Soms worden werkers in de kerk zomaar ineens in het zonnetje gezet, ook al
regent en sneeuwt het. Dit overkwam de gecombineerde Groen- & Klussenploeg op maandag 4 februari jl.

 

lees meer »
 
Maatjesproject Maatjesproject

Even bijpraten over onze nieuwe buren: de  Statushouders in SoZa gebouw Vind je het leuk om nieuwkomers te ontmoeten,  samen lekker te eten en iets leuks te ondernemen, lees dan verder!!

Het is alweer even geleden dat ik iets over  mijn werk als diaconaal opbouwwerker schreef.
Graag schrijf ik dit keer over de statushouders  ( dat zijn mensen met een verblijfsvergunning) die in het voormalig ministerie van Sociale Zaken zijn komen wonen.  Een klein stukje voorgeschiedenis ‘ter opfrissing’:
Het gaat om een groep van zo’n 90 mannen, in de leeftijd van 18 tot 30 jaar. Zij wonen daar  samen met Nederlandse  studenten en jonge ondernemers.

lees meer »
 
Welkom in een inclusieve kerk

Welkom in een inclusieve kerk

Er is veel commotie ontstaan door de Nashvilleverklaring die ondertekend is door tweehonderd predikanten.
Wij herkennen ons niet in de manier waarop in de verklaring ‘de Bijbelse waarheid’ wordt geclaimd en ingevuld. Gelukkig wordt er in veel meer kerkelijke gemeenten anders gedacht en gehandeld. Weet je met je eigen identiteit en geaardheid welkom, ook in de Christus Triumfatorkerk.
Wij zijn een open gemeente waar iedereen welkom is en zijn of haar eigen inbreng heeft. Sámen zoeken we naar de weg die Jezus ons wijst, waarbij we ons willen laten inspireren door Zijn woorden: “Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf”.
We nodigen iedereen van harte uit die weg met ons te gaan.
Als u/jij behoefte hebt om hierover verder te praten neem gerust contact op:

 
Verklaring over Nashville Verklaring over Nashville

De Protestantse Kerk in Nederland en de Protestantse Kerk Den Haag betreuren de naar Nederland overgewaaide Nashville-verklaring. Theo Hettema in Kerk in Den Haag: "We willen er aan werken dat de kerk voor iedereen een veilige plek vormt."

De Nederlandse vertaling van de Nashville-verklaring, die ondertekend is door enkele honderden orthodox-protestantse predikanten, kwam afgelopen week in het nieuws. In de verklaring spreken de ondertekenaars zich uit over het geloof, het huwelijk en seksualiteit. ds René de Reuver, sciba van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) en ds Theo Hettema, voorzitter van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Kerk Den Haag, betreuren de verklaring.

lees meer »
 
Preken terug lezen Preken terug lezen

Sinds december 2018 zijn de preken van ds., Jaap van den Akker terug te lezen op deze website. Zie http://www.ctkerk.nl/preken.

 
Maaltijd Project Maaltijd Project

Elke vrijdag kunt je met buurtgenoten gezellig samen eten in de kerk. Voor €7,- staat er om 18.00 uur een driegangendiner voor je klaar. Opgeven bij Irene de Groot (070-3835804).
 

 
Nieuwe rekeningnummers Nieuwe rekeningnummers

De rekeningnummers voor de ‘vaste vrijwillige bijdragen’ zijn ondergebracht bij de Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG). SKG maakt voor het verzorgen van het betalingsverkeer gebruik van de systemen van Van Lanschot Bankiers. Per 1 november a.s. stopt Van Lanschot deze dienstverlening en gaat SKG gebruikmaken van de systemen van de Rabobank. Hierdoor wijzigt het rekeningnummer voor de vaste vrijwillige bijdragen per 1 november 2018.

lees meer »